Item Infomation


Title: Nghiên cứu cân bằng công suất của nhà máy điện mặt trời bằng khả năng bù công suất của nhà máy thủy điện có hồ điều tiết ngắn hạn trên hệ thống điện
Authors: Hồ Sỹ Mão
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 73 (3/2021), tr.18-24
Abstract: Thủy điện thường có hồ điều tiết tích trữ nước để phát điện theo nhu cầu phụ tải, và thời gian khởi động và dừng tổ máy nhanh chỉ tính bằng giây do đó có thể dùng để điều khiển cân bằng công suất trên hệ thống điện. Các tác động thời tiết ảnh hưởng gây mất ổn định đối với điện mặt trời thường xảy ra ngắn hạn trong ngày do đó cần nguồn điện đáp ứng nhanh để cân bằng phụ tải. Nghiên cứu cơ sở khoa học cân bằng công suất nhà máy điện mặt trời bằng khả năng bù công suất của các nhà máy thủy điện là việc làm cấp thiết để đảm bảo an toàn cấp điện cho hệ thống điện. Áp dụng tính toán cho nhà máy điện mặt trời Sông Giang, TP Cam Ranh và nhà máy thủy điện Sông Giang 2, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11002
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11002.pdf
      Restricted Access
    • Size : 293,13 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.