Item Infomation


Title: Bài giảng Quy hoạch đô thị
Authors: Đào Thị Huệ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Bài giảng bao gồm: Phần I: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị: Chương 1: giới thiệu về Đô thị, dân cư đô thị; quy hoạch xây dựng đô thị; Chương 2: Đô thị hóa; Lí luận về đô thị; Quá trình phát triển đô thị. Phần II: Thiết kế quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị: Chương 3: Thiết kế quy hoạch chung; Chương 4: Quy hoạch các khu chức năng
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11236
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

355

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11236.pdf
      Restricted Access
    • Size : 105,84 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.