Item Infomation


Title: Cơ học cơ sở 2
Authors: Bộ môn Cơ học kỹ thuật
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng: Chương 7: Động học của chất điểm; Chương 8: Động học của vật rắn chuyển động phẳng; Chương 9: Động lực học chất điểm và động lực học của vật rắn chuyển động phẳng: lực và gia tốc; Chương 10: Động lực học của chất điểm và của vật rắn chuyển động phẳng: công và năng lượng; Chương 11: Động lực học chất điểm và động lực học của vật rắn chuyển động phẳng: xung lượng và động lượng
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11286
Appears in Collections:BG - Cơ khí-Ô tô-Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

2438

VIEWS & DOWNLOAD

481

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11286.pdf
      Restricted Access
    • Size : 22,7 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.