Item Infomation


Title: Tin học ứng dụng trong thuỷ văn và giảm nhẹ thiên tai
Authors: Phạm Văn Chiến
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: P1. Giới thiệu chung. P2. Nội dung chính: Chương 1: Các yếu tố cơ bản; Chương 2: Các câu lệnh cơ bản; Chương 3: File dữ liệu và tổ chức file dữ liệu; Chương 4: Đồ hoạ; Chương 5: Một số bài toán ứng dụng. P3. Phương pháp đánh giá
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11388
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11388.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,41 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.