Item Infomation


Title: Khí tượng học
Authors: Nguyễn Tiến Thành
Issue Date: 2021
Abstract: Chương 1: Các yếu tố khí tượng cơ bản và mối quan hệ giữa chúng; Chương 2: Thành phần và cấu trúc khí quyển; Chương 3: Tĩnh học khí quyển; Chương 4: Bức xạ mặt trời; Chương 5: Chế độ nhiệt của đất, nước và không khí; Chương 6: Cơ sở nhiệt lực học khí quyển; Chương 7: Cơ sở động lực học khí quyển; Chương 8: Nước trong khí quyển.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11432
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11432.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4.2 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.