Item Infomation


Title: Mô hình toán thuỷ văn ngẫu nhiên
Authors: Vũ Thanh Tú
Issue Date: 2021
Abstract: Tổng quan; Mô hình hồi quy nhiều biến; Mô hình tự hồi quy AR (Auto Regressive); Mô hình trung bình trượt MA (Moving Average); Mô hình ARMA(p,q); Mô hình ANN (Artificial Neural Networks);
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11434
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

23

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11434.pdf
      Restricted Access
    • Size : 552,5 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.