Item Infomation


Title: Phân tích tính toán thuỷ văn
Authors: Vũ Thị Minh Huệ
Issue Date: 2020
Abstract: Chương 1: Các nguyên lý thuỷ văn; Chương 2: Tính toán các đặc trưng khí tượng thuỷ văn thiết kế; Chương 3: Tính toán dòng chảy lũ thiết kế; Chương 4: Tính toán hồ chứa điều tiết cấp nước; Chương 5: Tính toán điều tiết lũ.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11436
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11436.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,73 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.