Item Infomation


Title: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
Authors: Hoàng Thanh Tùng
Issue Date: 2020
Abstract: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Quy hoạch và quản lý hệ thống TNN; Chương 3: Phân tích kinh tế; Chương 4: Mô hình và kỹ thuật phân tích hệ thống;
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11440
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

78

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11440.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,2 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.