Item Infomation


Title: Thuỷ văn nước mặt
Authors: Hoàng Thanh Tùng
Issue Date: 2020
Abstract: Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thủy văn nước mặt; Chương 2: Các phương trình cơ bản của dòng chảy mặt; Chương 3: Các tính chất lý hóa và sinh học của nước; Chương 4: Phân tích tính toán thuỷ văn nước mặt; Chương 5:
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11448
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

159

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11448.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,23 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.