Item Infomation


Title: Thủy văn môi trường
Authors: Ngô Lê An
Participants: Nguyễn Thanh Thủy
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Giới thiệu chung; Chương 2: Mưa; Chương 3: Tổn thất; Chương 4: Dòng chảy; Chương 5: Xói mòn lưu vực; Chương 6: Vận chuyển và chu trình biến đổi của thông số chất lượng nước trong sông
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11516
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

97

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11516.pdf
      Restricted Access
    • Size : 22.9 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.