Item Infomation


Title: Ứng dụng viễn thám trong thủy văn và giảm nhẹ thiên tai
Authors: Bộ môn Tính toán thủy văn
Issue Date: 2020
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11672
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11672.pdf
      Restricted Access
    • Size : 15.17 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.