Item Infomation


Title: Bài giảng Đồ án quản lý hệ thống công trình thủy lợi
Authors: Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
Issue Date: 2022
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11742
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

47

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11742.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,75 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.