Item Infomation


Title: Bài giảng Thực tập hướng nghiệp ngành kỹ thuật tài nguyên nước
Authors: Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước
Issue Date: 2022
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11746
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11746.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,79 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.