Item Infomation


Title: Bài giảng Quản lý tổng hợp lưu vực sông
Authors: Bộ môn Thủy văn và biến đổi khí hậu
Issue Date: 2022
Abstract: Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý tổng hợp lưu vực sông và phương pháp tiếp cận ở Việt Nam.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11751
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

90

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11751.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,98 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.