Item Infomation


Title: Bài giảng Đồ án môn học Ứng dụng viễn thám trong thủy văn và giảm nhẹ thiên tai
Authors: Bộ môn Thủy văn và biến đổi khí hậu
Issue Date: 2022
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11831
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11831.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,48 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.