Item Infomation


Title: Bài giảng ISO14000 và kiểm toán môi trường
Authors: Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý môi trường
Issue Date: 2022
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11856
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật Hóa - Môi trường -Công nghệ sinh học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11856.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,08 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.