Item Infomation


Title: Bài giảng Thực tập chuyên ngành Kinh tế xây dựng
Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng
Issue Date: 2022
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11861
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11861.pdf
      Restricted Access
    • Size : 198,98 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.