Item Infomation


Title: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Xây dựng Hà Trang: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý kinh tế: Mã số 8340410
Authors: Phạm Đăng Nguyên
Advisor: Ngô Thị Thanh Vân
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12021
Appears in Collections:Luận văn, Luận án
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.

Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải vềItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.