Item Infomation


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thị trường điện đến doanh thu của nhà máy thủy điện
Authors: Nguyễn Đức Nghĩa
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 79 (6/2022), tr.88-95
Abstract: Thị trường phát điện cạnh tranh đi vào hoạt động và có những bước phát triển lớn khi hơn 100 nhà máy điện với tổng công suất đặt trên 30000MW đã tham gia thị trường. Thiết kế và vận hành nhà máy thủy điện vận hành trong thị trường phức tạp hơn nhiều so với các nhà máy không tham gia thị trường. Tuy nhiên, việc xem xét các yếu tố thị trường điện vẫn ít được đề cập trong các nghiên cứu, cũng như trong đánh giá hiệu quả của các dự án thủy điện. Điều này dẫn đến những bất cập, khó khăn cho các nhà máy thủy điện khi tham gia thị trường điện, ảnh hưởng lớn đến tính hiệu quả của dự án. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu sự biến động doanh thu của nhà máy thủy điện khi tỷ lệ sản lượng hợp đồng thay đổi đồng thời với sự biến đổi của giá thị trường. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị được đề xuất trong việc xác định giá hợp đồng, tỷ lệ sản lượng hợp đồng cho các nhà máy thủy điện khi tham gia thị trường điện.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12040
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12040.pdf
      Restricted Access
    • Size : 389,91 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.