Item Infomation


Title: Nghiên cứu thành phần chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Lương Tài-tỉnh Bắc Ninh và đề xuất hình thức xử lý phù hợp: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Khoa học môi trường: Mã số 8440301
Authors: Đặng Tùng Linh
Advisor: Ngô Trà Mai
Vũ Đức Toàn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12049
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5672.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,09 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.