Item Infomation


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch hoạt hóa điện hóa đến chất lượng nước và sự phát triển của một số loại rau thủy canh: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật môi trường: Mã số 60520320
Authors: Khúc Xuân Trúc
Advisor: Nguyễn Thị Thanh Hải
Nguyễn Hoài Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12096
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5719.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,88 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.