Item Infomation


Title: Ứng dụng mô hình thủy động lực 2 chiều mô phỏng xâm nhập mặn tại sông Tiền và sông Hậu thuộc đồng bằng sông Cửu Long: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Khoa học môi trường: Mã số 8440301
Authors: Nguyễn Thị Thu
Advisor: Phạm Văn Chiến
Bùi Quốc Lập
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12149
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5782.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,71 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.