Item Infomation


Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường các làng nghề chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8440301
Authors: Đặng Thu Huyền
Advisor: Vũ Hoàng Hoa
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường ba làng nghề chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường tại các làng nghề chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12240
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA6121.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3.12 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.