Item Infomation


Title: Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
Authors: Trần Văn Hòe (chủ biên)
Participants: Phùng Mai Lan
Phạm Hoàng Linh
Issue Date: 2023
Publisher: Tài chính
Abstract: Giáo trình giới thiệu tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; điều kiện thương mại quốc tế; vấn đề lập phương án kinh doanh xuất nhập khẩu;các phương thức giao dịch giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu trên thị trường thế giới; các vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại quốc tế và các chứng từ sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12933
ISBN: 978-604-79-3612-0
Appears in Collections:Sách - Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

2775

VIEWS & DOWNLOAD

214

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12933.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,27 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.