Item Infomation


Title: Bài giảng Đồ án môn học Quản lý thiên tai
Authors: Bộ môn Kỹ thuật sông và quản lý thiên tai
Issue Date: 2023
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12966
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12966.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,81 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.