Item Infomation


Title: Bài giảng Thủy động lực học sông, biển
Authors: Bộ môn Kỹ thuật sông và quản lý thiên tai
Issue Date: 2023
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12973
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12973.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,77 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.