Item Infomation


Title: Bài giảng Đồ án môn học Thủy động lực học sông, biển
Authors: Bộ môn Kỹ thuật sông và quản lý thiên tai
Issue Date: 2023
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/12974
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • D12974.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,76 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.