Item Infomation


Title: Đánh giá hiện trạng xử lý chất thải nguy hại và nghiên cứu thiết kế hệ thống thu hồi đồng từ bùn thải công nghiệp điện tử tại Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường. Mã số 8520320
Authors: Vũ Hoàng
Advisor: Nguyễn Hoài Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nghiên cứu hiện trạng xử lý chất thải nguy hại tại Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân từ đó tính toán thiết kế, xây dựng công nghệ thủy luyện thu hồi đồng từ bùn thải công nghiệp điện tử tại Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13014
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA6110.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,95 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.