Item Infomation


Title: Giải pháp quản lý tổng hợp nguồn nước tại đảo Phú Quốc
Authors: Lê Văn Chính
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 83 (3/2023), tr.76-86
Abstract: Trên cơ sở đánh giá khung pháp lý, thể chế quản lý tài nguyên nước hiện nay ở Việt Nam, cũng như phân tích những vấn đề thực trạng về nguồn nước, bài báo này đã đề xuất một số giải pháp quản lý tổng hợp tài nguồn nước trên đảo Phú Quốc, đáp ứng các yêu cầu bắt buộc theo khuôn khổ pháp lý hiện hành của Việt Nam.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13100
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2023
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13100.pdf
      Restricted Access
    • Size : 526,8 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.