Item Infomation


Title: Bài giảng Tổ chức ngành Thương mại điện tử
Authors: Bùi Thị Thu Hòa
Issue Date: 2024
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13104
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13104.pdf
      Restricted Access
    • Size : 45,6 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.