Item Infomation


Title: Bài giảng Logistics trong Thương mại điện tử
Authors: Bùi Thị Thu Hòa
Issue Date: 2024
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13110
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13110.pdf
      Restricted Access
    • Size : 249,98 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.