Item Infomation


Title: Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng
Authors: Bộ môn Tài chính
Issue Date: 2024
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13119
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13119.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,16 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.