Item Infomation


Title: Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Thác Huống và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước
Authors: Nguyễn Thế Anh
Advisor: Hà Thị Hiền
Nguyễn Thị Kim Cúc
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá diễn biến chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Thác Huống, nhận diện các nguyên nhân gây ô nhiễm chất lượng nước, đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi Thác Huống nhằm đảm bảo yêu cầu cấp nước cho dân sinh và nông nghiệp.
Description: 80tr. + phụ lục
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13216
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA6336.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,4 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.