Item Infomation


Title: Đánh giá thực trạng môi trường tại chi nhánh công ty COATS Phong Phú - Tỉnh Hưng Yên và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
Authors: Trần Thị Mỹ Hoa
Advisor: Đỗ Thị Lan Chi
Vũ Đức Toàn
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Tìm hiểu thực trạng môi trường tại Chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong Phú bao gồm các vấn đề về khí thải, nước thải, chất thải rắn và thực trạng môi trường lao động từ đó đánh giá được những ưu điểm trong hoạt động quản lý môi trường tại công ty. Đồng thời đưa ra giải pháp nhằm ngăn gừa ô nhiễm, giảm thiểu thất thoát nguyên liệu và năng lượng.
Description: 95tr. + phụ lục
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13223
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA6337.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,83 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.