Item Infomation


Title: Đánh giá công nghệ xử lý khí thải nhà máy rác Sóc Sơn, Hà Nội và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Thùy
Advisor: Ngô Trà Mai
Vũ Đức Toàn
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nghiên cứu công nghệ xử lý khí thải nhà máy điện rác Sóc Sơn, Hà Nội. Phân tích các vấn đề còn tồn tại liên quan đến khí thải của Nhà máy, tìm ra được ưu điểm, hạn chế của công nghệ. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý khí thải
Description: 113 tr. + phụ lục
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13228
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA6338.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,6 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.