Item Infomation


Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó với sự cố liên quan đến nước thải công nghiệp
Authors: Bùi Tuấn Anh
Advisor: Bùi Thị Thủy
Nguyễn Việt Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết để lượng hóa rủi ro của trạm xử lí nước thải công nghiệp, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với sự cố liên quan nước thải công nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Thiết lập quy trình phòng ngừa và ứng phó với các sự cố.
Description: 113 tr. + phụ lục
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13295
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA6358.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,64 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.