Item Infomation


Title: Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn vùng cửa sông đáy dưới tác động của biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn Thùy Ninh
Advisor: Nguyễn Thị Minh Hằng
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Thủy lợi
Abstract: Đề xuất giải pháp nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn vùng cửa sông đáy dưới tác động của biến đổi khí hậu
Description: 154tr. + phụ lục
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13407
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • la6255.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6.35 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.