Item Infomation


Title: Nghiên cứu quy trình sản xuất nhựa sinh học từ rơm rạ và thu hồi NANO SILICA, LIGNIN trong nước thải phát sinh
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Advisor: Nguyễn Thị Thế Nguyên
Issue Date: 2023
Publisher: Trường đại học Thủy lợi
Abstract: Nghiên cứu biến hình và thu hồi xenluloz trong rơm rạ và chế tạo nhựa có khả năng phân hủy sinh học. Đánh giá các yếu tố ảnh hướng và kỹ thuật thu hồi silica và lignin phát sinh trong nước thải sản xuất nhựa sinh học
Description: 77tr. + phụ lục
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13409
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • la6256.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2.87 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.