Item Infomation


Title: Bài giảng Mô hình thông tin công trình BIM (Bài giảng cao học)
Authors: Trần Văn Toản
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung chính của tài liệu giới thiệu mô hình thông tin công trình; hướng dẫn chung áp dụng BIM đối với dự án; chuẩn bị áp dụng BIM; thực hiện áp dụng BIM.
Description: 105 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13461
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13461.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,52 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.