Item Infomation


Title: Quản trị kỹ thuật: Tập 1. Kỹ năng quản lý kỹ thuật (Bài giảng cao học)
Authors: Lê Văn Hùng
Participants: Lê Thái Bình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung chính của bài giảng gồm: Quản trị kỹ thuật trong thực tiễn; Đề phòng thất bại trong quản lý; Các vấn đề trong thay đổi nghề nghiệp; Chuyên gia kỹ thuật trở thành nhà quản lý;Kỹ thuật quản lý cho kỹ sư và nhà khoa học; Đào tao chuyên gia kỹ thuật làm quản lý.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13591
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13591.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,11 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.