Item Infomation


Title: Quản trị kỹ thuật: Tập 2. Chức năng quản lý kỹ thuật (Bài giảng cao học)
Authors: Lê Văn Hùng
Participants: Lê Thái Bình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung chính của bài giảng gồm: Giám đốc cần biết các nguyên tắc căn bản; Quản lý khi không có thực quyền - Các nhóm dự án và các nhóm chức năng chéo; Phát triển kỹ năng xây dựng công ty; Kế hoạch và chiến lược; Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề; Phát triển ky năng kiểm soát và đánh giá; Đo lường và đánh giá hoạt động kỹ thuật và R & D; Giám đốc phải coi trọng quản lý chất lượng.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13592
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13592.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,6 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.