Item Infomation


Title: Công nghệ xây dựng công trình ngầm (Bài giảng cao học)
Authors: Trần Văn Toản
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung của bài giảng gồm: Khái niệm và phương pháp tổ chức thi công hầm; Đào hầm; Bốc xúc và vận chuyển; Gia cố hầm; Xây dựng vỏ hầm; Công tác phụ trợ; Tổ chức thi công hầm; Quản lý thi công hầm.
Description: 126 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13603
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13603.pdf
      Restricted Access
    • Size : 12,09 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.