Item Infomation


Title: Quản lý công nghệ trong xây dựng (Bài giảng cao học)
Authors: Bộ môn Công nghệ và Quản lý Xây dựng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung của bài giảng gồm: Các nguyên tắc chung trong quản lý; Cơ sở quản lý công nghệ trong xây dựng; Chiến lược công nghệ trong xây dựng; Đánh giá công nghệ và năng lực công nghệ trong xây dựng; Lựa chọn và đổi mới công nghệ xây dựng; Chuyển giao công nghệ trong xây dựng; Quản lý nhà nước về công nghệ trong xây dựng.
Description: 202 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13614
Appears in Collections:Sách - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13614.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,59 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.