Item Infomation


Title: Quản lý công nghệ xây dựng (Bài giảng cao học)
Authors: Trần Văn Toản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung của bài giảng gồm: Công nghệ và quản lý công nghệ; Đánh giá công nghệ và năng lực công nghệ; Lựa chọn và đổi mới công nghệ xây dựng; Chuyển giao công nghệ xây dựng; Quản lý nhà nước về công nghệ xây dựng.
Description: 99 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13615
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13615.pptx
      Restricted Access
    • Size : 4,01 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint XML

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.