Item Infomation


Title: Chuyên đề Quản trị hậu cần kinh doanh
Authors: Lê Công Hoa
Issue Date: 2012
Abstract: Nội dung tài liệu gồm: Giới thiệu về quản trị hậu cần kinh doanh; Sản phẩm hậu cần và các dịch vụ khách hàng hậu cần; Thông tin hậu cần và xử lý đơn hàng; Quản trị dự trữ và kho hàng; Quản trị mua hàng và cung ứng; Quản trị vận tải hàng hóa; Quản trị chuỗi cung ứng.
Description: 90 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13616
Appears in Collections:Sách - Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13616.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.