Item Infomation


Title: Nghiên cứu áp dụng bê tông siêu tính năng gia cố cốt sợi thép vào các công trình giao thông
Authors: Ngô Trí Thường
Issue Date: 2024
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Định nghĩa về vật liệu bê tông siêu tính năng gia cố cốt sợi (UHPFRCs); Nguyên lý chế tạo; Lịch sử phát triển UHPFRCs; Các loại cốt sợi sử dụng cho UHPFRCs; Phương pháp trộn UHPFRCs; nghiên cứu sự ảnh hưởng của cốt sợi đến tốc độ phát triển vết nứt trong UHPFRCs.
Description: 61 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13624
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13624.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.