Item Infomation


Title: Bài giảng Triết học Mác - Lênin (Bài giảng cao học)
Authors: Tô Mạnh Cường (chủ biên)
Participants: Đào Thu Hiền
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Hoàn
Phạm Văn Hiển
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Description: 147 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13626
Appears in Collections:Sách - Luật & Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13626.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.