Item Infomation


Title: Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 1 (Bài giảng cao học)
Authors: Ngô Thị Thanh Vân
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Quản lý tài nguyên nước; Kinh tế cấp nước công cộng; Kinh tế năng lượng thuỷ điện; Những vấn đề áp dụng trong quản lý tài nguyên nuớc công cộng.
Description: 148 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13627
Appears in Collections:BG cao học
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13627.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.