Item Infomation


Title: Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 2 (Bài giảng cao học)
Authors: Nguyễn Bá Uân
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Nội dung của tập bài giảng gồm có 4 chương: 1: Mở đầu; 2. Kinh tế cấp nước tưới; Kinh tế công trình phòng chống lũ và bảo vệ bờ; 4. Những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển Quốc gia
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13629
Appears in Collections:BG cao học
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13629.pdf
      Restricted Access
    • Size : 989,8 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.