Item Infomation


Title: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng nâng cao (Bài giảng cao học)
Authors: Nguyễn Bá Uân
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Tổng quan về dự án và quản lý dự án xây dựng; tổ chức quản lý thực hiện dự án; Quản lý dự án xây dựng; Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng; Phương pháp so sánh, lựa chọn phương án của dự án xây dựng; Phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng; Các chỉ tiêu hiệu quả trong đánh giá dự án đầu tư.
Description: 287 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13630
Appears in Collections:BG cao học
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13630.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.